iškamšyti

iškamšyti
iškamšýti iter. iškimšti. 1. prikimšti (sienotarpius samanų): Tebebuvo pliki sienojai, iškamšyti kiminais I.Simon. 2. sunkiai kaišiojant ataudus, išausti: Nuo ryto atsisėdęs, vis kaip nors iškamšytum sieną [audeklo] Užp. 3. 280 įdarinėti, įdaryti (valgį). 4. iškaišioti: Po plyšius iškamšiaũ visas adatas, kai reik, nebesurandu Skr. 5. iškaišyti, apkaišyti: Iškamšyti reikėjo gerai [vežimą šieno] – kelias labai akmenuotas Ktk. 6. Sn išvaryti, išbrukti: Led iškamšau Lp. Ir iškam̃šė visus vaikus iš pirkios Kb. 7. refl. išsikaišioti, išsibadyti: Baisu, kad išsibarė, tai ir špygom išsikamšė Jnšk. \ kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; prikamšyti; sukamšyti; užkamšyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • apkamšyti — iter. apkimšti. 1. K apmurdyti: Žiemai reikia langus apkamšyti, kad šaltis nelįstų į vidų rš. Apkamšyk visus langus ir sienas pakulomis, kad nepūstum vėjis stubon J. | Čia pagalvį pataisys, paklode apkamšys P.Cvir. Apkamšyk man kojas rš. Aš tave… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkamšyti — iter. atkimšti. 1. daugelį atkimšti, atkišti: Atkamšyk butelius Rm. | refl. tr.: Kad negirdi, ausis atsikamšyk Šmn. 2. prk. atidavinėti, atkaišioti: Skolas jau atkamšiau Lk. Žadėjo žirniais, bulvėmis atkamšyti (skolą atiduoti) rš. Niekas tavęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpakuloti — 1. intr. išeiti, virsti pakulomis (apie linus): Užlies marką kitas vanduo, ir visas pluoštas braukiant išpakulos Vaižg. 2. tr. padaryti šerpetotą, išplūšijusį: Mašina numinį siūlą išpãkulo[ja], ir negal bepasiūti, parlauža adatą Šts. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsamanoti — tr. Š apdėti, iškamšyti samanomis: Jų tvartai išsamanoti Gdl. | refl. Š. samanoti; apsamanoti; įsamanoti; išsamanoti; nusamanoti; pasamanoti; prisamanoti; susamanoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kamšyti — kamšyti, kam̃šo, kam̃šė iter. kimšti. 1. M, K, Š kaišyti: Su spaliais kamšyti skyles J. Šieną kamšyk į palėpes J. Kaip šoko alus, tėvas tik kam̃šo kam̃šo su rankom (stengiasi užkimšti skylę) Mlt. Jie, mačiau, pakulom antruosius langus kam̃šė Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukamšyti — iter. nukimšti. 1. prikimšti: Dumbravą žabais nukamšė Rm. 2. nukaišioti, nukaišyti: Nukamšiau net apačią vežimo didelėm šakom Ktk. 3. nustumdyti: Šitas menkesnis, tai jį ir nukam̃šo kiti paršeliai Trgn. | prk.: Povaliai vis nukamšysim (rugius… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pakamšyti — iter. pakimšti. 1. K pamurdyti: Senis pakamšė savo pypkę rš. Da pakamšyk kamaros plyšius – vis ne taip vėjas eis Ds. Nenori – nevalgyk, aš pirštu negi pakamšysiu Ds. 2. refl. tr. pasikaišyti: Mergos, pasikamšiusios viršutinius sijonus, švytravo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palėpė — sf. (1) 1. R92, Lnkv gyvenamų namų ar kito pastato vidinis pastogės kampas: Nelandyk su žvake po palėpes – dar uždegsi! Mrj. Piemuo rado palėpė[je] vištos gūžtą Grš. Palėpė pilna nevartojamų daiktų Dov. Ant tvarto palėpėj supyliau apynius Vv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perkamšyti — iter. perkimšti. 1. tarp sienojų įkimšti: Reikia pakulas ar samanas sienose perkamšyti, kad visi plyšiai tarp vainikų būtų užpildyti rš. 2. padavinėti, pakaišioti: Visiem perkamšiau po duonos griežinėlį, ir užteko Jnšk. kamšyti; apkamšyti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasikamšyti — prasistumdyti, praslankioti (be darbo): Čia lindęs, ten lindęs – taip ir prasikam̃šo be darbo Rs. kamšyti; apkamšyti; atkamšyti; įkamšyti; iškamšyti; nukamšyti; pakamšyti; perkamšyti; prasikamšyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”